Các chính sách cho người cao tuổi

Khung hoạt động cho người cao tuổi của WHO dựa trên sự công nhận các quyền con người của người cao tuổi thể hiện trong các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc (độc lập, tham gia, chăm sóc, tự hoàn thiện và nhân phẩm). Một cách tiếp cận dựa trên quyền quản lý khẩn cấp không có nghĩa là thiết lập một số dịch vụ riêng cho người cao tuổi. Thay vào đó, như lời khuyên HelpAge International, người lớn tuổi nên được tích hợp vào dịch vụ chính và vốn chủ sở hữu cung cấp dịch vụ phải được đảm bảo trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả việc cung cấp các nhu yếu phẩm, y tế và chăm sóc tâm lý xã hội, bảo vệ và phục hồi kinh tế.

 

 


1. Hành động trụ cột

 

Lồng ghép vấn đề người cao tuổi trong quản lý khẩn cấp từ một cách tiếp cận hoạt động đòi hỏi phải hành động trên ba trụ cột cơ bản.

 

Y tế

 

Để các mục tiêu của công tác phòng chống và điều trị các chấn thương về thể chất và tinh thần, các bệnh truyền nhiễm, chính sách khẩn cấp cho người cao tuổi cần bao gồm quản lý các bệnh mãn tính để duy trì và phục hồi chức năng. Dịch vụ y tế cần tập trung mở rộng can thiệp của họ để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ chăm sóc qua thiết lập và theo thời gian.

 

Sự tham gia

 

Dưới sự tôn trọng các quyền con người cơ bản, cần loại bỏ các hạn chế về độ tuổi và các biện pháp thuận lợi cần thiết để khuyến khích sự tham gia của người cao tuổi trong tất cả các hoạt động liên quan đến kế hoạch cộng đồng, ứng phó và phục hồi trong trường hợp khẩn cấp.

 

An ninh

 

Bảo vệ, chăm sóc thể chất, xã hội và tài chính cần phải được đảm bảo cho tất cả những người trước, trong và sau khi trải quatrường hợp khẩn cấp theo quy định về quyền con người cơ bản của họ và nhu cầu cá nhân. Gia đình và cộng đồng sẽ được hỗ trợ trong nỗ lực để chăm sóc cho các thành viên lớn tuổi trong gia đình và người lớn tuổi sẽ được hỗ trợ trong nỗ lực để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người lớn tuổi khác.

 

2. Các tác nhân và vai trò chính

 

Giảm thiểu tác động của các trường hợp khẩn cấp và phục hồi sau đó đòi hỏi những nỗ lực dàn xếp (tức là khác biệt và tích hợp) của toàn bộ cộng đồng, tập thể và cá nhân.Tùy thuộc vào độ khẩn cấp, “cộng đồng” có thể bao gồm các tác nhân từ các nước khác, và thậm chí cả cộng đồng quốc tế. Các tác nhân bao gồm các chính phủcác cấp, các ngành, các phương tiện truyền thông, các chuyên gia y tế và các nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng tôn giáo, gia đình và người già. Các hoạt động chính trong đó tất cả các tác nhân sẽ tham gia vào với từng mức độ khác nhau có thể được tóm tắt như sau:

 

Giao tiếp: Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và thực tế trong cách thức mà tất cả mọi người hiểu những rủi ro trước mắt hoặc những rủi ro khẩn cấp và thông tin về nguồn lực sẵn có để bảo vệ, đối phó và đóng góp.

 

Phối hợp: Đảm bảo rằng tất cả các cơ quan liên quan, ở cấp địa phương và các cấp bên trên, được tham gia một cách thích hợp với vai trò thành lập, thủ tục, các công cụ và nguồn lực. Đầu mối để phối hợp được xác định rõ ràng, có trách nhiệm để đảm bảo tính nhất quán và tính bổ sung của các hành động.

 

Giáo dục: Cung cấp các chương trình giáo dục đào tạo, các mục tiêu đào tạo rõ ràng, và nguồn lực cho bản thân, bảo vệ và chăm sóc không chính thức và chuyên nghiệp.

 

Phù hợp: Đảm bảo rằng các công cụ đánh giá và các giao thức, vật tư, can thiệp, dịch vụ và lợi ích được ghi nhận và tích hợp cho từng nhu cầu riêng biệt và năng lực của từng người ở các lứa tuổi.

 

3. Đề xuất chính sách quan trọng

 

Y tế

Dịch vụ hỗ trợ y tế

 

•    Phối hợp hoạt động của các cơ quan chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ cho người cao tuổi với những người từ các cơ quan chịu trách nhiệm sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Thu thập thông tin về nhân khẩu học, thông tin xã hội và y tế trong khu vực để tạo ra một hồ sơ cá của tổng dân số và nhu cầu sức khỏe của họ.

 

•    Đảm bảo rằng nguồn cung cấp y tế khẩn cấp bao gồm thuốc men, thiết bị y tế, vật tư, trợ giúp và hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu của người có bệnh mãn tính và tàn tật.

 

•    Duy trì cập nhật đăng ký địa phương của các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhà ở và nhóm hộ gia đình riêng với những người có khả năng dễ bị tổn thương trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Tạo một cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ địa phương và tình nguyện viên, bao gồm cả người già, những người có thể được tuyển dụng để hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi dễ bị tổn thương hơn.

 

•    Tạo và sử dụng các giao thức đánh giá, hướng dẫn và danh sách kiểm tra tích hợp nhu cầu và ưu tiên của người lớn tuổi chịu ảnh hưởng, bao gồm cả nhu cầu tâm lý xã hội.

 

•    Đào tạo cấp cứu, sức khỏe và lao động dịch vụ xã hội để xác định, đánh giá và đáp ứng nhu cầu và ưu tiên người lớn tuổi.

 

•    Đảm bảo phối hợp chăm sóc cho những người có nhu cầu y tế chuyển từ chăm sóc ban đầu sang bệnh viện hoặc chăm sóc dài hạn.

 

•    Thu thập dữ liệu lĩnh vực phân chia theo tuổi và giới tính để đánh giá hiệu quả của các dịch vụ y tế và hỗ trợ trong việc đáp ứng nhu cầu trong dân số.

 

Yếu tố quyết định hành vi

 

•    Cung cấp giáo dục cho công chúng về cách thức và nguồn lực để bảo vệ sức khỏe của chính mình hay sức khỏe của các thành viên trong gia đình trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Trong những thiết lập chăm sóc sức khỏe chính (PHC), cung cấp tư vấn cá nhân cho người cao tuổi và gia đình của họ về cách thức để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cụ thể và chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Cung cấp nguồn cung cấp lương thực khẩn cấp có bổ dưỡng, dễ tiêu hóa và dễ dàng để chế biến và ăn.

 

•    Cung cấp các địa điểm thích hợp cho các hoạt động thể chất ngoài trời.

 

Yếu tố quyết định mang tiếng cá nhân

 

•    Cung cấp thông tin về các nguy cơ khẩn cấp và các kênh thông tin mà người lớn tuổi dễ dàng truy cập để từ đó họ có thể đưa ra những quyết định của cá nhân.

 

•    Đảm bảo được các công cụ đánh giá và hướng dẫn dịch vụ nhận thấy được nhu cầu cá nhân và thể hiện những ưu tiên của người lớn tuổi.

 

Môi trường vật lý

 

•    Cung cấp những phương án sơ tán, phương thức vận chuyển và nơi trú ẩn miễn phí để chăm sóc người lớn tuổi với nhu cầu y tếvà trang bị cho nhân viên làm việc nơi trú ẩn phù hợp.

 

•    Đảm bảo sự gần gũi của PHC và dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi trong thiết lập cộng đồng và cung cấp nhà thăm và đơn vị y tế di động đểtiếp cậncá nhân bị cô lập về địa lý  và khả năng di chuyển.

 

•    Tạo điều kiện tiếp cận với nguồn cung cấp cần thiết cho

người già.

 

Môi trường xã hội.

 

•    Thông báo cho gia đình của các nguồn lực sẵn có để  hỗ trợ họ trong việc hỗ trợ người già  trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tại nhà của gia đình hoặc các địa điểm quen thuộc khác càng nhiều càng tốt.

 

•    Giảm thiểu số lượng chuyển nơi tạm trú cần thiết để giảm bớt căng thẳng tâm lý.

 

•    Giúp người già đoàn tụ với gia đình và người quen thuộc khác trong chỗ ở khẩn cấp và khu tái định cư.

 

•    Cung cấp địa điểm và cơ hội để hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ chỗ ở khẩn cấp.

 

Các yếu tố kinh tế.

 

•    Cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ y tế, thuốc men, viện trợ trợ giúp, nước sạch và thực phẩm dinh dưỡng an toàn miễn phí cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trường hợp khẩn cấp.

 

•    Cung cấp dịch vụ xã hội, y tế một cách công bằng giữa người giàu và nghèo  khu vực, bao gồm cả các vùng nông thôn thiếu thốn hơn.

 

•    Cung cấp thông tin và giáo dục cộng đồng để chuẩn bị và đáp ứng nhu cầu sức khoẻ trong trường hợp khẩn cấp đôi với đối tượng có giáo dục ít  và học vấn thấp.

 

Giới tính

 

•    Cung cấp những dịch vụ y tế có độ nhay cảm giới tính cao bao gồm nhân sự, trang bị được thiết kế riêng và phương  thứ tiếp cận với người khuyết tật.

 

•    Bao gồm tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trường hợp khẩn cấp, cả nam và nữ, trong quá trình đánh giá và ra quyết định  để xác định chính xác những nhu cầ sức khoẻ và ưu tiên của họ.

 

Người tham gia

Y tế và dịch vụ xã hội

 

•    Tuyển dụng, đào tạo và thu hút những người lớn tuổi tham gia, những người đã nghỉ hưu và các tình nguyện viên ở tất cả các lĩnh vực y tế khẩn cấp khi các kĩ năng của họ còn hữu dụng và thích hợp.

 

Yếu tố quyết định hành vi

 

•    Thu hút người cao tuổi trong việc tự giúp đỡ và hỗ trợ nhóm để duy trì lối sống lành mạnh trong thời kì khủng hoảng và khuyến kích các cá nhân cũng như gia đình khác noi theo.

 

•    Cung cấp thực phẩm, nước và thiết yếu khác taị các địa điểm phân phối mà người cao tuổi có thể truy cập mỗi khi họ cần.

 

Yếu tố quyết định cá nhân

 

•    Đề cao tầm quan trọng của người lớn tuổi trong cộng đồng, gia đình trước những kế hoạch, quyết định lien quan đến việc quản lý tình trạng khẩn cấp.

 

•    Tăng cường chia sẻ các kỹ năng đối phó người già mà có hiệu quả trong cuộc khủng hoảng trước.

 

•    Thừa nhận và đáp ứng nhu cầu và ưu tiên người già trong gia đình.

 

•    Tạo cơ hội cho người cao tuổi bắt đầu và dẫn dắt các hoạt động thúc đẩy phục hồi cho chính họ và những người khác.

 

Môi trường vật lý

 

•    Tham khảo ý kiến những người lớn tuổi để xác định các mối nguy hiểm và các nguồn lực trong môi trường tự nhiên.

 

•    Bao gồm sự tham gia người cao tuổi trong tập luyện và truyền đạt lại những phương pháp tiếp cận truyền thống để đối phó với rủi ro môi trường.

 

•    Bao gồm người cao tuổi trong chương trình thiết kế và xây dựng lại nhà ở, cộng đồng và các hoạt động kinh tế.

 

Yếu tố quyết định xã hội

 

•    Đánh giá và đáp ứng nhu cầu của người già đang hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình cũng như bản thân trong và sau khủng hoảng.

 

•    Bao gồm người cao tuổi trong nỗ lực của địa phương để xác định những người dễ bị tổn thương với các trường hợp khẩn cấp.

 

•    Thu hút người cao tuổi tham gia vào vai trò lãnh đạo trong giải trí, tinh thần, xã hội, giáo dục và các hoạt động khác.

 

Giới tính

 

•    Xác định trách nhiệm cụ thể và nhu cầu cá nhân của đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, ví dụ, bằng cách cung cấp trợ giúp cho phụ nữ lớn tuổi để sửa chữa nhà bị hư hỏng và hỗ trợ những người đàn ông lớn tuổi là những người chăm sóc.

Văn hoá

 

•    Đưa người già vào các vị trí có quyền lực trong gia đình và cộng đồng giúp duy trì sự đoàn kết, tinh thần và tính liên tục trong cuộc sống hàng ngày.

 

Bảo mật và an ninh

Dịch vụ y tế, xã hội và tình trạng khẩn cấp

 

•    Phối hợp các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh công cộng, quản lý tình trạng khẩn cấp và các dịch vụ xã hội để đảm bảo an toàn công cộng và di tản cho người cao tuổi.

 

•    Phổ biến thông tin liên quan đến những nguy hiểm sắp xảy ra và các biện pháp an ninh thích hợp để hỗi trợ những người lớn tuổi, đặc biệt, những người có khiếm khuyết về cảm giác, nhận thức và chuyển động.

 

•    Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ người tàn tật nặng, chẳng hạn như tuyển dụng các nhà cung cấp và tích trữ nguồn cung cấp thiết yếu.

 

•    Thu thập dữ liệu lĩnh vực phân chia theo tuổi và giới tính để đánh giá hiệu quả của các dịch vụ trong việc đáp ứng nhu cầu trong dân số.

 

Yếu tố quyết định hành vi

 

•    Cung cấp các chương trình giáo dục công lập và các nguồn lực để hỗ trợ những người lớn tuổi có các biện pháp thích hợp để bảo vệ mình trong trường hợp khẩn cấp.

 

•    Cung cấp những cảnh báo rộng rãi về những cách an toàn để đối phó với mối nguy vật lý, ví dụ như đường dây điện bị hở và nước bị ô nhiễm.

 

•    Cung cấp đầy đủ và nơi trú ẩnn an toàn cùng với thực phẩm, nước và quần áo một cách nhanh chóng.

 

•    Cung cấp hỗ trợ tài chính, vật liệu và lao động để cải thiện nhà ở trước sau những thiên tai.

Yếu tố quyết định xã hội

 

•    Đảm bảo rằng những người lớn tuổi bị cô lập về mặt xã hội được xác định, triệt để thông báo về những rủi ro và nguồn lực và cung cấp viện trợ cần thiết để tự bảo vệ mình.

 

•    Đảm bảo sự an toàn của người cao tuổi và tài sản của họ chống lại bạo lực cá nhân và bóc lột.

 

•    Đảm bảo rằng người già sống ở vùng khó với cơ sở hạ tầng và nhà ở không đầy đủ, cũng như những người có mức độ thấp của giáo dục và biết chữ, được một cách thích hợp thông báo về rủi ro khẩn cấp và các nguồn tài nguyên và nhận được viện trợ cho những rủi ro mà họ phải đối mặt.

 

•    Cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất trong trường hợp khẩn cấp, cũng như bồi thường sau đó, không phân biệt đối xử giới tính hoặc độ tuổi.

 

•    Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người cao tuổi trong việc bồi thường và hỗ trợ phục hồi sinh kế.

 

•    Đưa ra cơ hội việc làm và đào tạo phù hợp với năng lực của người già.

 

Giới tính

 

•    Cung cấp các cơ hội thích hợp, đào tạo để hỗ trợ phụ nữ lớn tuổi bị tước đoạt hỗ trợ kinh tế của gia đình và có thể tự hỗ trợ bản than.

 

•    Cung cấp chỗ ở, phương tiện và dịch vụ tôn trọng các yêu cầu bảo mật của phụ nữ và nam giới.

 

•    Giải quyết rào cản văn hóa để nhận trợ cấp xã hội, phúc lợi đối với một số người lớn tuổi khiến không thể tiếp cận với trợ cấp họ được hưởng.

 

Nguồn Tổ chức Y tế thế giới


Tag: chăm sócliên hiệp quốc (độc lậpngười cao tuổingười cao tuổi thể hiệnnguyên tắcnhân phẩm)quyền con ngườisự côngtham giatự hoàn thiệnwho dựa
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP