DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM KHÓA X (NHIỆM KỲ 2023-2028)

1. GS.TS Đặng Đức Anh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2. PGS.TS Lương Mai Anh – Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế
3. TS. Hoàng Đình Cảnh – Viện SR-KST-CT Trung ương
4. BS. Ninh Văn Chủ – Hội Y học dự phòng tỉnh Quảng Ninh
5. ThS. Vũ Mạnh Cường – Trung tâm truyền thông sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế
6. TS. Viên Chinh Chiến – Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên
7. BS. Nguyễn Thanh Dân – Hội Y học dự phòng Cà Mau
8. BSCKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp – Trung tâm Dinh dưỡng Hồ Chí Minh
9. PGS.TS. Trần Như Dương – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
10. PGS.TS. Trần Thanh Dương – Viện Dinh Dưỡng
11. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng – Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
12. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – Hội Y học dự phòng Việt Nam
13. GS.TS Đặng Tuấn Đạt – Trường Đại học Buôn Ma Thuột
14. PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Trường Đại học Y tế Công cộng
15. PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh – Hội Y học dự phòng Hà Nội
16. GS.TS. Nguyễn Đăng Hiền – Trung tâm nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế
17. GS.TS Nguyễn Trần Hiển – Hội Y học dự phòng Việt Nam
18. ThS. BS Trần Minh Hiếu – Trung tâm KSBT tỉnh Lào Cai
19. PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Phenikaa
20. TS. Đỗ Thái Hùng – Viện Pasteur Nha Trang
21. PGS.TS. Phan Thị Thu Hương – Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
22. PGS.TS. Lê Thị Song Hương – Hội Y học dự phòng Việt Nam
23. PGS.TS Hồ Văn Hoàng – Viện SR-KST-CT Quy Nhơn
24. BS. Đoàn Ngọc Hùng – Trung tâm KSBT tỉnh Điện Biên
25. BS. Trần Văn Kiệm – Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Nam
26. GS.TS. Phan Trọng Lân – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
27. PGS.TS. Trương Tuyết Mai – Viện Dinh Dưỡng
28. DS Nguyễn Bình Minh – Tập đoàn AMV
29. GS.TS. Vũ Sinh Nam – Hội Y học dự phòng Việt Nam
30. PGS.TS. Nguyễn Huy Nga – Trường Đại học Quang Trung
31. PGS.TS. Trần Đắc Phu – Viện kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế
32. TS. Nguyễn Lương Tâm – Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
33. BS. Nguyễn Hồng Tâm – Trung tâm KSBT Thành phố Hồ Chí Minh
34. TS. Dương Hữu Thái – Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC)
35. BS. Nguyễn Văn Thơm – Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình
36. TS. Nguyễn Vũ Thượng – Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh
37. TS. Đoàn Hữu Thiển – Viện kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế
38. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
39. PGS.TS. Vũ Phong Túc – Đại học Y Thái Bình
40. BS. Chu Trọng Trang – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
41. PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung – Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh
42. BS. Huỳnh Minh Trúc – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp. Cần Thơ
43. BS. Đỗ Quốc Tiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
44. BS. Tôn Thất Toàn – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa
45. TS. Bùi Khánh Toàn – Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
46. TS. Vũ Quyết Thắng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
47. BS. Hoàng Hải Phúc – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Lăk
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP