DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2017-2022)


HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

GS.TS. Đặng Đức Anh

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

TS. Lê Văn Bé

Viện Vắc xin & Sinh phẩm Y tế

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Cục Y Tế Dự phòng

PGS.TS. Nguyễn Nhật Cảm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

TS. Nguyễn Bá Cẩn

Sở Y tế Thanh Hóa

PGS.TS. Đặng Văn Chính

Viện VSYT Công cộng Tp. Hồ Chí Minh

BS. Ninh Văn Chủ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Văn Chương

Viện SR-KST-CT Quy Nhơn

PGS.TS. Đỗ Mạnh Cường

Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng

BS. Nguyễn Thanh Dân

Trung tâm Y tế Dự phòng Cà Mau

BSCKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp

Trung tâm Dinh dưỡng Hồ Chí Minh

PGS.TS. Trần Như Dương

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Trần Thanh Dương

Viện SR-KST-CT Trung ương

TS. Phạm Thọ Dược

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

BS. Nguyễn Trí Dũng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp. Hồ Chí Minh

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt

Trường Đại học Buôn Ma Thuột

TS. Nguyễn Văn Định

Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An

PGS.TS. Lê Thành Đồng

Viện SR-KST-CT Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh

Sở Y tế Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hiền

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

TS. Trần Quang Huy

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Phan Thị Thu Hương

Cục phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế

PGS.TS. Lê Thị Song Hương

Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng

PGS.TS. Trần Thanh Hương

Viện Ung bướu Trung Ương

PGS.TS. Lê Thị Hương

Viện Đào tạo YHDP&YTCC- Trường ĐH Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương

Cục quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế

PGS.TS. Trần Ngọc Hữu

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo – Bộ Y tế

BS. Phạm Văn Lào

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lăk

PGS. Phan Trọng Lân

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Thanh Long

Bộ Y tế

TS. Viên Quang Mai

Viện Pasteur Nha Trang

DS. Nguyễn Bình Minh

Tập đoàn AMV

BS. Đặng Thanh Minh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Bắc Giang

GS.TS. Vũ Sinh Nam

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Huy Nga

Cục quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế

BS. Bùi Huy Nhanh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong

Cục an toàn Vệ sinh thực phẩm

PGS.TS. Trần Đắc Phu

Cục Y tế Dự phòng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc San

Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội

TS. Nguyễn Đình Sơn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế

BS. Phan Tiến Sơn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên

BS. Nguyễn Văn Sửu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

THS. Nguyễn Lương Tâm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

THS. Tôn Thất Thạnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp. Đà Nẵng

BS. Nguyễn Văn Thơm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

TS. Nguyễn Vũ Thượng

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Vũ Phong Túc

Đại học Y Thái Bình

PGS.TS. Lê Danh Tuyên

Viện Dinh Dưỡng

BS. Huỳnh Minh Trúc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp. Cần Thơ

TS. Đỗ Thái Hùng

Viện Pasteur Nha Trang

TS. Lương Ngọc Trương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. TrươngTuyết Mai

Viện dinh dưỡng

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Sở Y tế Quảng Ninh

Ths.BS. Huỳnh Văn Dũng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

 

TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP