Các chính sách cho người cao tuổi

Khung hoạt động cho người cao tuổi của WHO dựa trên sự công nhận các quyền con người của người cao tuổi thể hiện trong các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc (độc lập, tham gia, chăm sóc, tự hoàn...

Phòng bệnh tiêu chảy mùa nồm cho trẻ

Thời tiết nồm ẩm kèm mưa kéo dài suốt 2 tuần qua là điều kiện thuận lợi cho vi rút gây bệnh tiêu chảy phát tán mạnh. Bệnh không chỉ nguy hiểm, dễ lây lan mà còn có nguy cơ...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP