Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) trong trường học giai đoạn 2013 – 2015.

 

Lồng ghép thực hiện NS&VSMT trong trường học vào Chương trình MTQG

 

Chỉ thị nêu rõ: Việc đảm bảo cơ sở vật chất, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện trong nhà trường.

 

Trong những năm qua, ngành Giáo dục đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục và đã đạt được những kết quả nhất định.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác NS&VSMT trong trường học còn tồn tại một số hạn chế. Tại một số địa phương, nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học về công tác NS&VSMT còn chưa đầy đủ; công tác chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt và đồng bộ; việc sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh ở một số nơi còn chưa tốt dẫn đến công trình hư hỏng xuống cấp và không sử dụng được.

 

 

Ngày 31/3/2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMT nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, trong đó có mục tiêu: “100% các trường học mầm non, trường học phổ thông (điểm trường chính) đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, được quản lý và sử dụng tốt”.

 

Nhằm tăng cường công tác NS&VSMT trong trường học, khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng, bảo quản và sử dụng các công trình vệ sinh tại các trường học và hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng GD&ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở GD&ĐT trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và lồng ghép việc thực hiện mục tiêu nước sạch và vệ sinh trong trường học vào Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT giai đoạn 2012 – 2015, đảm bảo hiệu quả bền vững và đạt được mục tiêu Thủ tướng giao.

 

Chỉ đạo Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMT của tỉnh, thành phố hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.

 

Tích hợp nội dung nước sạch và vệ sinh môi trường trong các môn học có liên quan

 

Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong việc tăng cường công tác quản lý, đầu tư, chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác NS&VSMT trong trường học.

 

Chỉ đạo toàn ngành tại địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ các trường học triển khai thực hiện công tác NS&VSMT.

 

Đẩy mạnh việc xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời lồng ghép tốt với các nguồn vốn đầu tư, huy động khác.

 

Chủ động lập kế hoạch hoạt động, đầu tư xây dựng, vốn chi tiết từng năm và cho giai đoạn 2013-2015. Có cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác triển khai hoạt động, giám sát đánh giá chất lượng xây dựng các công trình vệ sinh và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức với nhiều hình thức cho học sinh và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa. Hướng dẫn công tác quản lí, sử dụng, bảo quản và nâng cấp công trình nước sạch và vệ sinh trường học để công trình được sử dụng hiệu quả, bền vững.

 

Gắn tiêu chí nước sạch và vệ sinh trường học vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cụ thể: Nâng cao chất lượng giảng dạy về nước sạch và vệ sinh môi trường theo chương trình và kế hoạch giảng dạy, chú trọng lồng ghép, tích hợp nội dung NS&VSMT trong các môn học có liên quan.

 

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về NS&VSMT; tăng cường việc hướng dẫn sử dụng và bảo quản có hiệu quả các công trình nước sạch, vệ sinh; rèn luyện kỹ năng bảo vệ nguồn nước và môi trường cho học sinh.

 

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NS&VSMT (29/4 – 6/5), ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày Vệ sinh yêu nước (2/7), ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10) hằng năm.

 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo tham gia thực hiện công tác NS&VSMT tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ các hoạt động về nước sạch và vệ sinh trong trường học theo quy định. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác NS&VSMT; xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm các quy định về NS&VSMT theo quy định.

 

Nguồn Báo mới


Tag: nước sạchvệ sinh cá nhânvệ sinh môi trường
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP