Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) trong trường học giai đoạn 2013 - 2015.   Lồng ghép thực hiện NS&VSMT trong...

90% trường học trong cả nước có công trình nước sạch đạt tiêu chuẩn

Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho công tác truyền thông về vệ sinh môi trường và...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP