Thành phần hội viên


Gồm hội viên chính thức (cá nhân và tổ chức); hội viên liên kết và hội viên danh dự, trong đó:

1. Hội viên chính thức cá nhân: Công dân Việt Nam hoạt động hoặc quan tâm đến lĩnh y học dự phòng, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện đăng ký ghi tên tham gia vào một tổ chức của Hội. 

Tổng số 1034 người (có thẻ hội viên) và khoảng 2000 người đăng ký sinh hoạt những chưa có thẻ.


2. Hội viên là tổ chức: Tổ chức Việt Nam hoạt động hoặc quan tâm tới lĩnh vực y học dự phòng, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội đều được xem xét kết nạp. Tính đến nay có 84 Chi hội.


3. Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiểu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, làm đơn xin gia nhập thì được xem xét, công nhận là hội viên liên kết. Có khoảng 25 cá nhân và tổ chức.


4. Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức Việt Nam có nhiều công lao, đóng góp đặc biệt cho Hội, cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y học dự phòng được công nhận làm hội viên danh dự. Tính đến nay có khoảng 20 cá nhân.


Nhiệm vụ của hội viên


1. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội, của Ban Chấp hành và của Tổng hội Y học Việt Nam.

2. Đoàn kết hỗ trợ hội viên và đồng nghiệp.

3. Tham gia hoạt động Hội, cung cấp thông tin, bài viết trên các ấn phẩm của Hội.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về y học dự phòng cho cộng đồng.

5. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ hội viên và công tác được giao.

6. Bảo vệ danh dự và lợi ích hợp pháp của Hội.

7. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội.

 

Quyền lợi của hội viên

 

1. Thảo luận và biểu quyết công việc của Hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

2. Được Hội giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Hội, trình bày các kết quả nghiên cứu tại hội nghị khoa học và đăng tải trên các ấn phẩm của Hội.

4. Được Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có quyền như hội viên chính thức trừ quyền bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và không biểu quyết các vấn đề của Hội.

6. Được xin ra khỏi Hội.


Tag: 2000 hội viênhội viên danh dựtổ chức); hội viên liên kếttổng số hội viên
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP