Buổi gặp mặt hội viên liên kết và hội viên danh dự Hội Y học dự phòng Việt Nam

Theo thông lệ hàng năm, Hội Y học dự phòng Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các hội viên liên kết và hội viên danh dự của Hội nhân dịp năm mới và chào mừng ngày thầy thuốc...

Thành phần hội viên

Gồm hội viên chính thức (cá nhân và tổ chức); hội viên liên kết và hội viên danh dự, trong đó: 1. Hội viên chính thức cá nhân: Công dân Việt Nam hoạt động hoặc quan tâm đến lĩnh y học...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP