Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

Ngày 27-28 tháng 11, 2017, tại Khách sạn Hidden Charm, Thành phố Ninh Bình, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Quỹ PCTHTL) được thành lập theo Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các...

Chấn chỉnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nơi làm việc

Trước việc nhiều cơ quan, ban ngành tỉnh “lơ là” trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có yêu cầu chấn chỉnh lại công tác này. Theo UBND tỉnh Hậu...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP