Hội thảo những thách thức về mở rộng quy mô hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực nông thôn miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

Ngày 24/10/2014, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới và tham dự hội thảo để chuẩn bị cho việc ký biên bản ghi nhớ của...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP