Họp Đối tác – Nhà tài trợ Hội Y học dự phòng Việt Nam ngày 12/06/2020

Ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Phòng khách tầng 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức cuộc họp đối tác – nhà tài trợ 2020. Với mục tiêu tồng...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP