Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn cùng hưởng ứng ngày nhà vệ sinh thế giới 19/11

Ngày 19/11/2014, nhằm hưởng ứng ngày nhà vệ sinh thế giới 19/11 Quỹ Unilever Việt Nam, nhãn hàng Vim và Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế đã tổ chức chương trình “ Hành trình nhà vệ...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP