Ông chủ Facebook chi 3 tỷ USD tìm thuốc giải mọi loại bệnh

22/9/2016 Chan Zuckerberg Initiative, quỹ từ thiện của hai vợ chồng ông chủ Facebook chi 3 tỷ USD tìm thuốc giải mọi loại bệnh. Chan Zuckerberg Initiative là quỹ từ thiện của hai vợ chồng ông chủ Facebook. Bước đầu...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP