Phân biệt bệnh quên do tuổi già và Alzheimer

28/09/2015 Phân biệt bệnh quên do tuổi già và Alzheimer dựa vào các biểu hiện và dấu hiệu cụ thể dưới đây. Quên do tuổi già là điều không ảnh hưởng nặng nề, nhưng quên do Alzheimer thì cần điều...

Nghễnh ngãng: Dấu hiệu giảm thính lực ở người cao tuổi

23/09/2015  Nghễnh ngãng là biểu hiện thường gặp ở người cao tuổi do suy giảm thính lực. Tuy nhiên, người mắc phải thường không ý thức được đầy đủ về tầm quan trọng của bệnh này bởi họ tưởng rằng,...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP