BỆNH TỰ CHỤP HÌNH VÀ ĐƯA LÊN MẠNG XÃ HỘI

Hiệp hội Tâm thần học Hoa kỳ đã chính thức xếp loại "selfitis" (từ chữ tiếng Anh "selfie" mà ta thường gọi là chụp hình "tự sướng") là một loại rối loạn tâm trí, theo 3 mức độ với tiêu...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP