Hà Giang: Những nỗ lực và cố gắng đạt Chuẩn quốc gia trong năm 2015

Ngày 26/08/2015, hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật Chuẩn Quốc gia y tế dự phòng đã được thực hiện tại Tỉnh Hà Giang. Đoàn giám sát do Viện Dinh dưỡng làm đầu mối, cùng với sự tham...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP