Cục ATTP tổ chức Hội thảo “Phối hợp trong công tác quản lý quảng cáo thực phẩm”

Nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế, vào lúc 8h30 sáng  10/6/2014, Cục ATTP đã tổ chức Hội thảo “Phối hợp trong công...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP