Mỹ phê chuẩn nghiên cứu lâm sàng vắcxin chống ung thư của Cuba

27/10/2016 Ngày 27/10, Viện nghiên cứu ung thư Roswell Park, có trụ sở tại New York, đã nhận được giấy phép của Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc (FDA) của chính phủ Mỹ cho phép tiến hành thử...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP