Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 12/01/2015

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 12/01/2015, Thế giới đã ghi nhận 21.272 trường hợp mắc, trong đó 8.435 trường hợp tử vong.   1) Quốc...

Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 06/01/2015

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 07/01/2015, Thế giới đã ghi nhận 20.813 trường hợp mắc, trong đó 8.284 trường hợp tử vong.   1.    Quốc...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP