03-10, NHỚ VỀ LỊCH SỬ CỦA VIỆN

Tiền thân của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện Pasteur Hà Nội do nhà Bác học nổi tiếng, BS. Alexandre Yersin là Tổng Giám đốc đầu tiên. Sau Cách mạng Tháng 8, Bác Hồ đã ký sắc...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP