Từ nghiên cứu đến vận động chính sách

Ngày 5/10 tại Khách sạn Công Đoàn,14 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Trung tâm Nghiên Cứu và Phát triển Cộng Đồng (RTCCD) đã phối hợp với BYT và đại học Melboure – đại học Monash tổ chức hội thảo: CHĂM...

Các thông tin chính về sức khoẻ môi trường ở Việt Nam

Trong vòng 50 năm qua, mức độ ô nhiễm môi trường đã tăng lên ở Việt Nam do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự phát triển của phương tiện giao thông cơ giới diễn ra với...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP