Thêm 160.000 liều văcxin viêm não mô cầu

  09/03/2016   Dự kiến tháng 4 thị trường sẽ có 60.000 liều văcxin phòng viêm não mô cầu được sản xuất tại Pháp và 100.000 liều của Cuba.    Não mô cầu gồm 6 tuýp huyết thanh, trong đó...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP