Ngày tim mạchthế giới 2014: Giảm tiêu thụ muối

Ngày tim mạch thế giới được tổ chức ngày 29 tháng 9, WHO kêu gọi các nước phải có hành động về việc lạm dụng muối bằng cách thực hiện khuyến nghị giảm lượng tiêu thụ muối từ đó có...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP