Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ trong nước hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

Nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014, chiều ngày 06/11/2014, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức gặp mặt các tổ chức phi chính phủ trong nước hoạt động về lĩnh vực phòng,...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP