Chiến lược phù hợp cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh).  Thời gian tới, khi có nhiều nguồn vaccine phòng Covid-19, chiến lược tiêm chủng theo hướng tăng cường tối đa khả năng tiếp cận...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP