Thời báo New York Times – Hoa Kỳ vinh danh cố Giáo sư Đặng Đức Trạch, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch tả trên toàn cầu

Thời báo New York Times của Hoa Kỳ số ra ngày 6 tháng 2 năm 2017 đã đăng bài của nhà báo Donald G McNeil Jr viết về lịch sử cuộc chiến chống lại dịch tả và vinh danh cố...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP