Bệnh Não mô cầu – Phòng ngừa với vắc xin tứ giá cộng hợp

Ngày 17/08/2019 tại khách sạn Sài Gòn Prince - Tp. Hồ Chí Minh, SANOFI VIỆT NAM phối hợp với Viện Pasteur Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học: Bệnh não mô cầu tại Việt Nam và phòng ngừa...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP