Bệnh từ nhà vệ sinh bệnh viện

Ai cũng dạy con cháu phải rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Chính ngành y tế hướng dẫn điều này, nhưng ở bệnh viện - nơi vi khuẩn ghê gớm hơn nhiều so với ở...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP