Tiêm phòng Cúm cho bệnh nhân mạn tính – Bằng chứng & Ý nghĩa lâm sàng

  Với mong muốn cập nhật kiến thức về lĩnh vực dự phòng, đặc biệt là dự phòng Cúm cho cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.  Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP