Vắc xin Ebola vượt qua thử nghiệm về độ an toàn

Hai vắc xin - một của GlaxoSmithKline PLC và một của NewLink Genetics Corp - ở dạng tiêm một mũi duy nhất - được kiểm nghiệm về độ an toàn và hiệu quả trên 600 người ở Liberia trong một...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP