Phối hợp các loại hình dịch vụ, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng Vắc xin ở Việt Nam

Gần đây có hiện tượng một số người, vì những lý do chủ quan, khách quan khác nhau, đã chấp nhận và chuyển từ mũi tiêm của chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) sang sử dụng dịch vụ tiêm...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP