An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

Hiện cả nước có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, bình quân mỗi năm xảy ra 9.000 vụ tai nạn lao động, làm từ 500 đến 700 người thiệt mạng.   Ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP