NHỮNG LỰA CHỌN TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TOÀN DIỆN VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 2013-2020

Mục tiêu 1: Tăng cường chỉ đạo và điều hành một cách hiệu quả về sức khỏe tâm thần   Hành động:   1.1. Chính sách và pháp luật: Xây dựng, củng cố, cập nhập và triển khai các chính...

Bộ Y tế hưởng ứng ngày Lương thực Thế giới

Hưởng ứng ngày Lương thực Thế giới (16/10) và hướng đến mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, Bộ Y tế phát động tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”bắt đầu từ ngày 16-23/10/2015....
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP