HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM LẦN V KHÓA VIII (2012 – 2017)

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Y học Dự phòng Việt Nam (YHDP VN) lần thứ V, Khóa VIII (2012 - 2017) đã diễn ra vào ngày 30/10/2014 tại Khách sạn Petro Thái Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình....
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP