CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH MERS-COV, BẢN TIN NGÀY 04/6/2015

1. Thế giới: tin chính thức từ WHO Tổng số mắc 1.184 mắc/ 442 tử vong tại 26 nước: - Ca bệnh tại chỗ (9 nước): Ả Rập Xê Út,  Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman,...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP