Cuộc thi ảnh “Sắc màu Y tế dự phòng” chào mừng kỉ niệm 55 năm thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Cuộc thi ảnh “Sắc màu Y tế dự phòng” chào mừng kỉ niệm 55 năm  thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam  I. Mục tiêu - Tuyên truyền...

Triển khai phần mềm quản lý khẩu phần ăn cho học sinh tiểu học

Ở nước ta, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh là một nhiệm vụ rất quan trọng vì trẻ em hôm nay là tương lai của đất nước mai sau. Được sự quan tâm sâu sắc...

Quảng Ninh: Một trong những tỉnh đầu tiên triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng

Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, ngày 24/3 Bộ Y tế triển khai hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng trên toàn quốc. Được biết, Quảng Ninh là một trong những tỉnh triển khai sớm nhất...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP