160,000 ca ung thư được chẩn đoán ở Việt Nam hàng năm

Có khoảng 115,000 ca tử vong được báo cáo hàng năm ở Việt Nam theo báo cáo của đại diện Bộ y tế và Hội Ung thư Việt Nam.   Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) cho biết 14.1...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP