Cuộc thi ảnh “Sắc màu Y tế dự phòng” chào mừng kỉ niệm 55 năm thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Cuộc thi ảnh “Sắc màu Y tế dự phòng” chào mừng kỉ niệm 55 năm  thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam  I. Mục tiêu - Tuyên truyền...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP