WHO cảnh báo cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và khó khăn

24/02/2016 Cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và hết sức khó khăn.  Đây là cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đưa ra trong chuyến thăm Brazil để thị sát tình...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP