Ấn Độ: Bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn nhất 5 năm qua

23/09/2015 Theo các quan chức Ấn Độ cho biết, thủ đô Delhi đang chịu sự chịu hoành hành của dịch bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua. Hơn 1.800 trường hợp đã được ghi nhận là...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP