Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại quốc gia có thu nhập thấp

Tóm tắt nghiên cứu

 

Mục tiêu. Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển và đánh giá tính hiệu lực và độ tin cậy của bộ câu hỏi ngắn đánh giá kinh nghiệm của bệnh nhân nội trú và chăm sóc bệnh nhân ngoại trú tại những nơi có thu nhập thấp.

 

Thiết kế nghiên cứu:

 

Sử dụng tài liệu và dữ liệu từ các nhóm tập trung (n = 14), chúng tôi phát triển câu hỏi để đánh giá kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân với bệnh nhân nội trú (I-PAHC) và bệnh nhân ngoại trú (O-PAHC) tại những nơi có thu nhập thấp. Bộ câu hỏi được thực hiện với những điều tra viên đã qua thực hành và đào tạo. Độ tin cậy của được đánh giá bằng hệ số anpha Cronbach.

 

Địa điểm tiến hành nghiên cứu: 08 cơ sở y tế tại Ethiopia

 

Đối tượng nghiên cứu:

 

Các bệnh nhân từ 18 tuổi có thời gian nằm viện nhiều hơn 1 ngày (n= 230), và bệnh nhân được điều trị ngoại trú (n=486).

 

Kết luận.  Các câu hỏi về bệnh nhân nội trú trên bệnh nhân ngoại trú có thể hữu ích trong việc đánh giá những đánh giá của bệnh nhân về chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại những nơi có thu nhập thấp. Các câu hỏi ngắn gọn và có thể được tích hợp vào hệ thống y tế, tăng cường nỗ lực và  sự hỗ trợ của lãnh đạo tại các cơ sở y tế và lãnh đạo cấp quốc gia.

 

 


Giới thiệu

 

Tăng cường hệ thống y tế là một ưu tiên quốc tế quan trọng đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Hoa Kỳ về Phát triển Quốc tế

 

(USAID) và nhiều tổ chức tài trợ khác. Một trong sáu hạng mục xây dựng của WHO về hệ thống y tế là việc cung cấp các dịch vụ y tế có hiệu quả, an toàn và chất lượng cho người cần sử dụng dịch vụ. Tăng cường cung cấp dịch vụ y tế đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của bệnh nhân khi nằm điều trị vì nó là một chỉ số quan trọng của việc cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được thực hiện trong quá khứ và tập trung nỗ lực cải tiến trong tương lai.

 

Là một phần sáng kiến quản lý của bệnh viện Ethiopia (Ethiopian Hospital Management Initiative) cùng với nỗ lực cải cách  mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe ở Ethiopia, Bộ Y Tế  của Ethiopia đã tìm cách tích hợp chương trình đo lường kinh nghiệm của bệnh nhân vào nỗ lực tăng cường cho khối hệ thống y tế. Mặc dù một vài nghiên cứu đã được tiến hành đo lường đánh giá kinh nghiệm của bệnh nhân, được sử dụng rộng rãi ở một số quốc gia như Mỹ, Anh thì các tài liệu về đo lường này ở các quốc gia có thu nhập thấp như ở Ethiopia là hạn chế. Nhiều nghiên cứu đã sử dụng các công cụ SERVQUAL, mà ban đầu được thiết kế cho lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và được chứng minh là có hạn chế về công cụ đo lường. Các công cụ điều tra khác để đánh giá kinh nghiệm bệnh nhân tại các nước có thu nhập thấp đã được thiết kế đối với các dịch vụ cụ thể như chăm sóc nha khoa, chăm sóc bệnh tiểu đường, các dịch vụ điều trị kháng virus hoặc chăm sóc ban đầu. Nhưng không tìm thấy nghiên cứu nào ở các nước có thu nhập thấp sử dụng công cụ này trong đánh giá chăm sóc người bệnh ở bệnh viện, và những đánh giá kinh nghiệm bệnh nhân trong chăm sóc ban đầu được phát triển và thử nghiệm ở Tây Phi. Cũng như  nhóm nghiên cứu không tìm thấy có nghiên cứu nào được công bố về công cụ đo lường sử dụng tại Ethiopia hoặc Đông Phi. Theo đó, chúng tôi tìm cách phát triển một câu hỏi ngắn gọn để đánh giá kinh nghiệm bệnh nhân nội trú tại bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân ngoại trú tại Ethiopia.

 

Phương pháp

 

Thiết kế bảng hỏi

 

Chúng tôi phát triển bảng câu hỏi riêng biệt để đánh giá bệnh nhân chăm sóc sức khỏe cho điều trị nội trú (I-PAHC) và chăm sóc bệnh nhân ngoại trú (O-PAHC). Đầu tiên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng để xác định công cụ mà có thể được sử dụng để đánh giá kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ở các nước có thu nhập thấp. Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra nhiều công cụ, chúng tôi xác định bảng câu hỏi của Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS) được sử dụng rộng rãi nhất và được sử dụng khảo sát nhiều nhất với các nghiên cứu thực nghiệm bởi độ tin cậy và giá trị của nó. Tuy nhiên, bảng câu hỏi được sử dụng chủ yếu ở Mỹ, chúng tôi tìm cách đánh giá sự phù hợp của các câu hỏi CAHPS và có những sửa đổi thích hợp để sử dụng tại Ethiopia. Từ đó, tại bước thứ hai, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 14 nhóm tập trung tại các khu vực địa lý khác nhau của Ethiopia để tìm hiểu về các khía cạnh của dịch vụ chăm sóc mà là nổi bật nhất cho các khu vực trong từng ngữ cảnh. Mỗi nhóm bao gồm 8-10 người cùng giới, với bao gồm 7 nhóm nam và 7 nhóm nữ. Dựa trên xác định nhóm, chúng tôi xác định thêm các yếu tố tiềm năng được xem là các quan trọng tác động lên kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của họ. Thứ ba, dựa trên các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan trong Bộ Y tế, các bác sĩ và các nhà quản lý bệnh viện ở Ethiopia, đã sửa đổi một số hạng mục, loại bỏ các câu hỏi không có liên quan (ví dụ như nút gọi y tá khẩn cấp, mà không được sử dụng ở Ethiopia) và một số câu hỏi cũng  thêm vào do được dự kiến như một yếu tố quan trọng trong việc thiết lập dịch vụ chăm sóc tại Ethiopia (ví dụ như là định hướng các phòng ban trong cơ sở). Thứ tư, cuộc khảo sát đã được dịch sang Tiếng Amharic và dịch ngược lại để kiểm tra tính hợp lệ của bản dịch. Cuộc khảo sát sau đó đã được thử nghiệm trước tại một bệnh viện ở Addis Ababa với 50 mẫu bệnh nhân trong khoảng thời gian 2 tuần để  phản ánh những ngày khác nhau trong tuần và thời gian khác nhau trong ngày; với 10 bệnh nhân, chúng tôi tiến hành phỏng vấn nhận thức để xác định những câu hỏi không rõ ràng hoặc khó hiểu với bệnh nhân. Dựa trên những dữ liệu này, các hạng mục khảo sát đã được sửa đổi, và bảng câu hỏi cuối cùng được phát triển. Bảng câu hỏi cuối cùng cho I-PAHC và O-PAHC bao gồm 5 lĩnh vực chăm sóc: thông tin liên lạc y tá, thông tin liên lạc bác sĩ, môi trường vật lý, chăm sóc giảm đau, thông tin thuốc và triệu chứng. Các câu hỏi đã được ghi sử dụng thang đo Likert 4 điểm, bắt đầu từ 1 (không bao giờ) đến 4 (luôn luôn) trong cuộc khảo sát I-PAHC và 1 (không đồng ý) đến 4 (đồng ý) trong cuộc khảo sát O-PAHC. Trong cả hai bảng câu hỏi, chúng tôi đã thêm câu hỏi bệnh nhân cung cấp một đánh giá tổng thể chăm sóc ( với thang điểm từ 0 – 10) và yêu cầu bệnh nhân nếu họ muốn giới thiệu dịch vụ này cho bạn bè và gia đình (trên thang điểm từ 4: chắc chắn không giới thiệu đến chắc chắn sẽ giới thiệu).

 

Cỡ mẫu nghiên cứu và thu thập số liệu

 

Cuộc nghiên cứu  được thực hiện tại năm bệnh viện và ba trung tâm y tế, với mục tiêu thu hút 50 bệnh nhân ở mỗi cơ sở tham gia. Tất cả tám cơ sở y tế nằm trong khu vực đô thị hoặc bán đô thị tại Addis Ababa hoặc khu vực Amhara của Ethiopia. Chúng tôi sử dụng một kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên để thu hút bệnh nhân tham gia cuộc nghiên cứu, đảm bảo một mẫu đại diện đầy đủ của các biến nhân khẩu học như tuổi tác và giới tính. Để thu thập dữ liệu, chúng tôi sử dụng cuộc phỏng vấn trực tiếp do tỷ lệ mù chữ ở Ethiopia khá cao. Trước khi khảo sát hoàn thành, người phỏng vấn, người được thuê như thu thập dữ liệu và những nhân viên không thuộc cơ sở y tế, giải thích về cuộc nghiên cứu cho những người tham gia tiềm năng và được sự đồng ý của họ để tham gia. Đối với cả hai cuộc điều tra, người khảo sát đã tiến hành các cuộc điều tra trực tiếp vào những tuần khác nhau, ngày và thời điểm khác nhau trong ngày (ví dụ là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối) tìm cách thu hút 25 bệnh nhân người lớn (Trên16 tuổi) mỗi tuần với một nỗ lực để có được một mẫu đại diện. Để đủ điều kiện cho cuộc khảo sát I-PAHC, bệnh nhân phải có một thời gian nằm tại cơ sở y tế ít nhất một ngày đêm. Để có đủ điều kiện cho câu hỏi của O-PAHC, bệnh nhân phải được chăm sóc tại các cơ sở y tế vào ngày khảo sát được tiến hành. Các cuộc khảo sát được tiến hành tại thời điểm xuất viện, sau khi bệnh nhân đã được điều trị dù nội trú hoặc ngoại trú. Tổng cộng đã thu hút 50 bệnh nhân được tuyển chọn từ mỗi cơ sở để đảm bảo rằng có đủ số lượng để phát hiện 1 điểm thay đổi trong tổng 10 điểm đánh giá. Các thủ tục nghiên cứu đã được phê duyệt bởi việc xem xét thể chế hội đồng quản trị tại Đại học Y Yale.

 

Kết quả

 

Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu

 

Tổng cộng có 230 trong 242 bệnh nhân nội trú (tỷ lệ đáp ứng là 95%); 486 trong 512 bệnh nhân ngoại trú (tỷ lệ đáp ứng là 95%). Trong mẫu bệnh nhân nội trú I-PAHC, tuổi trung bình của những người tham gia là 37, với độ tuổi từ 16 đến 88 năm. Khoảng một nửa (52%) của những người tham gia là nữ. theo báo cáo có 21% người là mù chữ, và 18% cho biết họ có bằng tốt nghiệp. Có khoảng 57% bệnh nhân cho biết sức khỏe của họ là bình thường hoặc không được khỏe mạnh. Trong mẫu bệnh nhân ngoại trú O-PAHC, tuổi trung bình của những người tham gia là 38 tuổi, với độ tuổi từ 16 đến 83. 51%  bệnh nhân ngoại trú là nữ; trong đó 16% bệnh nhân mù chữ, và 16% nói có bằng tốt nghiệp. 77%  số người được hỏi cho rằng sức khỏe của họ là bình thườn hoặc không được khỏe mạnh.

 

Tất cả các cơ sở y tế đáp ứng tối thiểu 50 bệnh nhân tham gia trong mỗi cuộc khảo sát, ngoại trừ một bệnh viện chỉ có 27 bệnh nhân cho cuộc điều tra I-PAHC do tỷ lệ đáp ứng kém.

 

Thảo luận

 

Nghiên cứu này báo cáo về sự phát triển và tính phù hợp của bộ câu hỏi để đánh giá những kinh nghiệm của bệnh nhân về chăm sóc y tế ở một số quốc gia có thu nhập thấp, ví dụ Ethiopia.  Bảng hỏi I-PAHC bao gồm 25 câu hỏi sắp xếp theo 5 phần khác nhau, và bảng câu hỏi O-PAHC bao gồm 23 câu hỏi sắp xếp theo 4 phần. Kết quả cho thấy quy mô trong cả hai câu hỏi có độ tin cậy tốt, và cả hai bảng câu hỏi đều có giá trị. Ngoài ra, chúng tôi tìm thấy cuộc khảo sát có tính khả thi và hữu ích trong việc phát hiện sự khác biệt giữa các bệnh viện.

 

Những kinh nghiệm của bệnh nhân thường xuyên được đánh giá như một phần của nỗ lực cải tiến chất lượng tại những nơi thu nhập cao; Tuy nhiên, một vài câu hỏi luôn có sẵn để sử dụng trong các nước có điều kiện thu nhập thấp. Bộ câu hỏi SERVQUAL, mặc dù được sử dụng trong các nghiên cứu khác, không được thiết kế dung cho các cơ sở y tế, do đó có thể bỏ lỡ các khía cạnh quan trọng khác về đánh giá kinh nghiệm của người bệnh. Một số các cuộc điều tra khác đánh giá tập trung vào loại bệnh cụ thể của việc chăm sóc, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc điều trị HIV và do đó ít áp dụng đối với bệnh nhân trong khu vực điều trị nội trú và ngoại trú tại bệnh viện đa khoa. Một cuộc khảo sát bổ sung, được thiết kế để sử dụng trong điều trị ngoại trú là chính chứ không phải khảo sát người bệnh nội trú trong bệnh viện, đã được chứng minh là có ý nghĩa cho người dân ở Upper Guinea và Burkina Faso nhưng chưa được xác nhận ở Đông Phi. I-PAHC và O-PAHC, là những câu hỏi ngắn gọn, phù hợp và đáng tin cậy, có thể đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá tác động của hệ thống y tế, tăng cường các nỗ lực dựa trên kinh nghiệm của bệnh nhân với cơ sở y tế chăm sóc. Những câu hỏi này sẽ cho phép các cơ sở để đo lường kinh nghiệm của bệnh nhân tại một thời điểm cũng như xu hướng theo thời gian được hiển thị rõ ràng. Giám sát liên tục các dữ liệu đó có thể được sử dụng ở cấp quốc gia để thiết lập các tiêu chuẩn cho các bệnh viện và trung tâm y tế.

 

Mặc dù những lợi đo lường kinh nghiệm của bệnh nhân, việc thực hiện các cuộc điều tra thường đòi hỏi nỗ lực tập trung và nguồn nhân lực. Đầu tiên, cần phải xác định những người phỏng vấn, họ cần được được đào tạo và giám sát. Mặc dù chúng tôi dự đoán một số bệnh nhân có thể tự hoàn tất các câu hỏi, nhưng do chúng tôi  biết có tỷ lệ mù chữ , khuyết tật về vận động/cơ và  để đảm bảo tính thống nhất trong bộ câu hỏi, người phỏng vấn được đào tạo, thực hiện thu thập thông tin để mang lại thông tin hữu ích và hoàn thiện bộ câu hỏi. Việc đào tạo điều tra viên là rất quan trọng, đặc biệt trong việc lấy mẫu và nhận được sự đồng ý tham gia phỏng vấn của người bệnh. Bên cạnh đó, bộ dữ liệu sẽ được thiết kế trên web và nhập lại bằng cách sử dụng chương trình MS Access trước khi định dạng, sau đó đưa dữ liệu vào Excel để lâpj bảng và số liệu theo dõi. Hoàn thành quá trình phỏng vấn và nhập dữ liệu ước tính trung bình là 15 phút cho mỗi câu hỏi, tổng thời gian nhân viên cần thực hiện là 12h cho 50 câu hỏi của mỗi cuộc điều tra. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này là cỡ mẫu tương đối nhỏ, chúng tôi không thể đánh gia thử nghiệm lại độ tin cậy của bảng hỏi do những vấn đề về mặt hậu cần, một số thủ tục hành chính, thủ tục cá nhân của bệnh nhân khi thực hiện cuộc điều tra lần hai.

 

Nguồn International Journal For Quality In Health Care


Tag: (usaid)an toànbệnh nhânchất lượngchỉ số quan trọngcơ quan hoa kỳdịch vụhệ thốnghiệu quảkinh nghiệmnằm điều trịngườinhiều tổ chức tài trợ khácphát triển quốc tếsáu hạng mục xây dựngsử dụng dịch vụtăng cường cung cấp dịch vụtế đòi hỏi phải đặc biệt quan tâmtế thế giới (who)tổ chứcưu tiên quốc tế quan trọng đốiviệc cải thiện chất lượngviệc cung cấpwho
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP